Ina Nilsson Altinell

ekonom vid Institutionen för ABM, Administration, Ekonomi och Personal

E-post:
ina.nilsson-altinell[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 3385072-9999120
Mobiltelefon:
072-9999120
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Ekonom vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
ina.nilsson.altinell[AT-tecken]nck.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999120
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09