Jesse Juopperi

Doktorand i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
jesse.juopperi[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1429
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i tyska (inriktning språkvetenskap) vid Institutionen för moderna språk sedan HT 2019. Mitt avhandlingsprojekt handlar om komparativ analys av våldsskildringar i utvalda tyskspråkiga högerpopulistiska och mainstream-orienterade dagstidningar och web-källor.

Mina kurser

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att reflektera över den politiska högerns inflytande på offentlig diskurs i Tyskland och tillhör då den grenen av tillämpad språkvetenskap som särskilt i tyskspråkig forskning ofta benämns Politolinguistik. Arbetet företräder konstruktivistisk syn på språkbruket och har sina teoretisk-metodiska utgångspunkter främst i systemisk-funktionell lingvistik och diskursanalys.

I mina tidigare arbeten har jag dessutom undersökt t.ex. strategisk politisk kommunikation hos en högerorienterad österrikisk ungdomsrörelse, samt ekvivalens i översättning av vardagligt tal mellan svenska och tyska baserat på en svenskutgiven självhjälpsbok från 2015.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.