Ingrid Berg

Projektsamordnare vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
ingrid.berg[AT-tecken]circus.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999428
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Projektsamordnare vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Mobiltelefon:
072-9999428
Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 8 A
753 12 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är sedan oktober 2019 projektsamordnare vid Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus). Jag disputerade 2016 vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet, där jag även var medlem i Forskarskolan för kulturhistoriska studier (FoKult). Mina forskningsintressen rör arkeologihistoria, kritiska kulturarvsstudier och genusrelationer i akademin.Jag är även ordförande för Svenska Arkeologiska Samfundet sedan 2018.

Nyckelord: archaeology cultural history of science interdisciplinarity critical heritage studies

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.