Athira Anil

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
athira.anil[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5951
Mobiltelefon:
073-9896861072-9999449
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.