Mats Christiansen

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
mats.christiansen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

E-post:
mats.christiansen[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
mats.christiansen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är med. lic., leg. sjuksköterska och sexolog (aukt. specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Doktorand (senare del) vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland med studier om sexuallivet för män i samkönade relationer efter prostatacancerbehandling.

Akademiska meriter: med. lic.

Jag är leg. sjuksköterska och sexolog (aukt. specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Kliniskt har jag arbetat med akutsjukvård samt hiv/sti/hepatiter och läkemedelsprövningar innan jag började arbeta som lärare. Fortfarande har jag dock en klinisk förankring inom STI-vård (Stockholms Mansmottagning) samt akutsjukvården genom mitt arbete på akutmottagningar.

Min passion inom vården är likabehandling och där jag valt att fokusera på patienter som tillhör sexuella minoriteter (HBTQ) och deras hälsa. Under senare år har detta kommit att fokusera på särskilt den äldre individen. Teoretiskt är jag präglad av kritisk teori (genus, queer och miffo/lytt) särskilt i intersektion med åldrande.

Mitt licentiatavhandlingsarbete är en beskrivning av ett symptomhanteringsprojekt där studerades deltagarnas följsamhet till en m-hälsointervention, samt hur interventionen påverkade egenvårdsförmågan och hälsolitteraciteten.

I fortsättningen från licentitats- till doktorsexamen vid Åbo Akademi, Vasa, Finland, studerar jag förändringar i sexlivet samt upplevelse av vård för män som har sex med män efter behandling för prostatacancer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Christiansen