Takayuki Shiino

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
takayuki.shiino[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6377
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kort presentation

I am Takayuki SHIINO from Japan.

Nyckelord: physics magnetism quasicrystals and approximants

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Takayuki Shiino
Senast uppdaterad: 2021-03-09