Robert Thorp

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
robert.thorp[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2442
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Fil. dr. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet

Universitetslektor i didaktik med inriktning mot historiedidaktik

Mina kurser

Biografi

Fil. dr. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet

Robert Thorp, lektor i didaktik med inriktning mot historiedidaktik, erhöll sin doktorsexamen från Umeå universitet och är internationellt verksam. Hans forskning är specialiserad på förhållandet mellan individen, samhället och historia med tonvikt på hur historia formar våra uppfattningar om samtiden, men även hur dessa uppfattningar påverkar vårt förhållningssätt till det förflutna. Särskilt intresse har ägnats åt hur historiemedvetande kan förstås som ett deskriptivt, analytiskt och normativt begrepp. Till hans övriga områden hör läromedelsstudier, klassrumsstudier samt lärares förhållningssätt till historia, med särskild tonvikt på kalla krigets historia.

Robert Thorps senaste bok är Uses of history in history education (Umeå, 2016). Han har även publicerat Historical consciousness, historical media, and history education (Umeå, 2014) samt ett antal artiklar och kapitel i vetenskapliga publikationer.

Thorp har även varit verksam vid Högskolan Dalarna, Stockholms universitet, The University of Newcastle i Australien, samt Georg Eckertinstitutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.