Geoffrey De Sena

Universitetsadjunkt vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
geoffrey.desena[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8371
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Graduate av WPPM-programmet med branscherfaring inom vindkraftsutveckling på land och vindkraftverk till havs och underhåll.

Forskningsbakgrund inom aerodynamik och turbulensmodellering.

Mina kurser

Forskning

Hitta mina skrifter på Academia.edu.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.