Ibrahim Eliah Dawod

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
ibrahim.dawod[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research relates to the field of imaging biological molecules using X-ray free-electron lasers. The current focus is to study the interaction between ultrafast X-rays lasers and biomolecules with computer simulations. We use a combination of different tools, such as classical molecular dynamics, density functional theory and plasma simulations.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09