Ioannis Katsaros

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
ioannis.katsaros[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3128
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Göran Akusjärvi

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.