Daniel Hedlund

postdoktor med migrationsrättslig inriktning vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
daniel.k.hedlund[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan 2019 postdoktor med migrationsrättslig inriktning i Uppsala. Jag har tidigare varit postdoktor vid Stockholms universitet (2017-2019). För närvarande undersöker jag vad som förenar ensamkommande barn som beviljas flyktingstatusförklaring för att bidra till insikter om hur rättsliga och sociala normer påverkar migrationsrättslig praktik. Jag är även intresserad av ställföreträdarskap för barn och s.k. "integrationsfrågor" relaterade till socialrätten samt välfärdsstatens utveckling.

Nyckelord: welfare state politics childrens rights migration law rättssociologi • refugee studies social work for children citizenship religion and immigration

  • Juridiska fakulteten, Universidad de Chile (Linnaeus-Palme-stipendiat), feb-nov 2005.
  • Filosofie kandidat, Stockholms universitet, 2007.
  • Juris kandidat, Stockholms universitet, 2008.
  • Master of Human Rights, University of Sydney, 2011.
  • Filosofie doktor, Stockholms universitet, 2016.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Hedlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09