Daniel Hedlund

postdoktor med migrationsrättslig inriktning vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Daniel.Hedlund[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning har fokus varit på ensamkommande barns villkor i förhållande till asylprövning och godmanskap. Ambitionen framgent är att både bredda och fördjupa denna inriktning genom att undersöka relationen mellan ideal om barn som flyktingar i migrationsrätten och undantagsbestämmelser som införs specifikt för barn och unga (exempelvis "gymnasielagen"). Jag är även intresserad av integrationsfrågor relaterade till socialrätten samt metodologiska diskussioner om "mångvetenskap".

Nyckelord: welfare state politics childrens rights migration law • refugee studies social work for children citizenship religion and immigration

Mina kurser

Biografi

  • Juridiska fakulteten, Universidad de Chile (Linnaeus-Palme-stipendiat), feb-nov 2005.
  • Filosofie kandidat, Stockholms universitet, 2007.
  • Juris kandidat, Stockholms universitet, 2008.
  • Master of Human Rights, University of Sydney, 2011.
  • Filosofie doktor, Stockholms universitet, 2016.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.