Torkel Svensson

Examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
torkel_1992[AT-tecken]hotmail.com
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.