Radwan Benachenhou

projektanställd vid Institutionen för kemi - Ångström, Utbildning på grund och avancerad nivå - kemi

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 20 Uppsala
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.