Pierfrancesco Maltoni

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
pierfrancesco.maltoni[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Google Scholar Profile

Nyckelord: magnetism magnetic materials nanostructures nanomaterials nanoparticles

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Master's Degree in Supramolecular, Nanosystems and Materials Chemistry

Bachelor's Degree in Chemistry

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.