Stina Lindegren

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
stina.lindegren[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Stina Lindegren är doktorand vid CESAR - Centrum för socialt arbete. Hennes forskning handlar om behandling för sexualbrottsdömda - upplevelse av deltagande, förändring samt motiv till deltagande respektive icke-deltagande. Forskningen baseras på mixade metoder.

Stina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (integrativ inriktning) och har arbetslivserfarenhet från kriminalvård och LARO-behandling. Intressen: sexualbrott, våld i nära relation, våld, behandling och psykoterapi.

Nyckelord: sexual offender treatment violence prison and probation service sexual crimes

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.