Karl-Johan Lagström

datorhandledare vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; IT Servicedesk och klientstöd; Datorhandledare

E-post:
karl-johan.lagstrom[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Datorhandledare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; IT Servicedesk Timarvodister

E-post:
karl-johan.lagstrom[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.