Reinier Oropesa Nunez

Post doc. vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
reinier.oropesa[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.