Oskar Lindberg

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
oskar.lindberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679288
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.