Josefin Kjellberg

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander - CESAR

E-post:
josefin.kjellberg[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5093
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Josefin Kjellberg är doktorand vid CESAR – Centrum för socialt arbete. I hennes avhandling studeras hur partnervåldsutsattas utsatthet, stödbehov & strategier för att hantera våldet tolkas och hanteras inom socialt arbete hos socialtjänst, kvinnojourer samt skyddade boenden drivna av privata aktörer. I avhandlingen studeras också våldsutsattas egen förståelse sina strategier, stödbehov samt hur man upplever det stöd man fått.

Nyckelord: våld i nära relationer socialtjänst kvinnojourer skyddade boenden

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09