Ahmad El Far

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander - CESAR

E-post:
ahmad.elfar[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ahmad El Far har muslimers sociala villkor som forskningsintresse och forskar om hur muslimska minoritetsgrupper hanterar sin stigmatiserade position i västerländska kontexter. Forskningen rör stigma och social mobilisering, och kopplas till en övergripande diskussionen om mångfald och integration.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ahmad El Far
Senast uppdaterad: 2021-03-09