Jessica Haltorp

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jessica.haltorp[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 6354
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jessica Haltorp är doktorand i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. I sin forskning fokuserar hon på frågor om historieundervisning som berör normer, relationer och sexualitet.

Jag arbetar med ett avhandlingsprojekt som rör historieundervisning och specifikt hur sexualitet, relationer och normer behandlas i historieämnet. Min etikprövning godkändes i januari 2021, vilket innebär att forskningsprojektet nu går in i nästa steg; att få kontakt med lärare som undervisar i historia och är intresserade av att delta i min studie. Syftet är att undersöka meningsskapande i historieklassrummet om normer om sexualitet och samlevnadsrelationer, samt vilka följemeningar som skapas.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jessica Haltorp
Senast uppdaterad: 2021-03-09