Rodrigo Goncalves Schaefer

postdoktor vid Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

E-post:
rodrigo.schaefer[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3283
Besöksadress:
Rum ÅNG 64117 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PhD in Applied Mathematics. Postdoctoral researcher at Uppsala Universitet.

https://schaeferrodrigo.github.io

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Arnold diffusion in an a priori unstable Hamiltonian system.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rodrigo Goncalves Schaefer
Senast uppdaterad: 2021-03-09