Malin Eklund

projektledare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
malin.eklund[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999417
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Projektledare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi; Battery 2030+

Telefon:
018-471 6921
Mobiltelefon:
072-9999417
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.