Anna-Kari Palm

Gästlärare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna-kari.palm[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Arbetar deltid som adjungerad universitetsadjunkt med uppdrag som ansvarig lärare på uppdragsutbildning till förskollärare. Har snart avslutat min master i didaktik och pedagogiskt ledarskap. Arbetar i Uppsala kommun som pedagogisk utvecklare och driver det systematiska utvecklingsarbetet på 13 förskolor tillsammans med förskolechef.

Nyckelord: didaktik ämnesdidaktik pedagogisk utveckling pedagogiskt ledarskap barn- och ungdomsvetenskap pedagogisk utvecklare

Mina kurser

Forskning

Arbetar just nu på att avsluta min masteruppsats som undersöker barns delaktighet och inflytande i relation till undervisning och utbildning. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med förskollärare och barnskötare samt barnintervjuer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.