Catarina Cederved

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer

E-post:
catarina.cederved[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
073-4697207
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Assistent klinisk vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer

Telefon:
073-4697207
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Catarina Cederved
Senast uppdaterad: 2021-03-09