Abdel Lamzoughi

gästlärare vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
abdel.lamzoughi[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Institutionen för fysik och astronomi

E-post:
Abdel.Lamzoughi[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.