Arvid Sandin

amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
arvid.sandin[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Amanuens vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp POL

E-post:
arvid.sandin[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.