Malin Tväråna

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
malin.tvarana[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2464
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Fil dr i ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Jag undervisar på ämneslärarutbildningen och arbetar med lärardriven forskning och utveckling.

Mina forskningsintressen berör samhällskunskapsdidaktik och medborgarbildning, didaktiskt ledarskap och undervisningsutvecklande designforskning, framförallt learning study. Teoretisk inriktning: fenomenografi, variationsteori, verksamhetsteori och designforskning.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.