Mahmoud Mousavi

Universitetslektor i hållfasthetslära vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
mahmoud.mousavi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6282
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Career Highlights:
2019 Associate Professor in Solid Mechanics, Department of Engineering Siences, Uppsala University, Sweden.
2016-2019 Senior Lecturer in Mechanical Engineering, Department of Engineering and Physics, Karlstad University, Sweden.
2012-2016 Postdoctoral Researcher and Lecturer, Department of Civil Engineering, Aalto University, Finland.
2016 (Jan-Jun) Visiting Postdoctoral Researcher, Department of Engineering Science, University of Oxford, UK.
2014-2015 Visiting Postdoctoral Researcher, School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
2007-2012 PhD student, Tehran Polytechnic, Iran.

Qualifications:
2019 Docent (Assoc. Prof.) in Mechanical Engineering. Karlstad University.
2014 University Pedagogical Training, The Strategic Support for Research and Education, Aalto University, Finland.
2012 Ph.D. in Mechanical Engineering, Solid Mechanics, Tehran Polytechnic, Iran.
2007 M.Sc. in Mechanical Engineering, Solid Mechanics, Tehran Polytechnic, Iran.
2005 B.Sc. in Mechanical Engineering, Solid Mechanics, Tehran Polytechnic, Iran.

Publications:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fOnQMhgAAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Mousavi

Forskning

Ongoing Project : "Defect engineering in metamaterials based on generalized continuum modeling" funded by VR (Swedish Research Council) starting grant 2019-2022

Current Research Activities: Defect mechanics; Lattice materials; Dislocation/Disclination-based fracture mechanics; Dislocation based plasticity; Generalized continua

General Research Interests: Solid Mechanics

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.