Emiliano De Santis

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
emiliano.desantis[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Postdoktor vid Institutionen för kemi - BMC, Biokemi; Marklund grupp

E-post:
emiliano.desantis[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09