Fabiola Stein

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
fabiola.stein[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1663
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

gästdoktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.