Rebecka Göransdotter

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
rebecka.goransdotter[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag doktorerar i utbildningssociologi och min avhandling handlar om den kommunala flickskolan i Sverige 1928-1968. Jag problematiserar bilden av skolformen som en del i utbildningssystemets demokratisering genom att undersöka dess materiella förhållanden och förutsättningar. Jag är kopplad till forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria och medlem i nätverket Uppsala Studies of History and Education (SHED).

Nyckelord: history of education materialism history of gender modernity history of knowledge

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.