Patric Turowski

gästprofessor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Lena Claesson Welsh

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.