Gabriella Kindström

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
gabriella.kindstrom[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

doktorand i natioinalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
gabriella.kindstrom[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.