Frida Gårdenknut

ekonom vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
frida.gardenknut[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 7802
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar med externt finansierade projekt. Jag hjälper forskarna med budgetar för ansökningar, uppföljning och ekonomiska rapporter under projektets löptid samt slutrapporteringar. De främsta bidragsgivarna är EU, VR, RJ och Forte.

Jag håller i den ekonomiska rapporteringen till ledningsgrupp och styrelse.

Jag arbetar även med övergripande förbättringar för ekonomifunktionen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.