Thomas Arentzen

forskare i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Thomas.Arentzen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1338
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ledare för forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom. Teologie doktor och docent i kyrkohistoria från Lunds universitet. Artikelredaktör för Patristica Nordica Annuaria.

Nyckelord: ecocriticism byzantine christianity hymnography byzantine ecology trees hagiography

Mina kurser

Biografi

  • Docent, Lunds Universitet 2018
  • Teologie doktor, Lunds Universitet 2014
  • Cand.philol., Universitetet i Oslo 2005
  • Cand.mag., Universitetet i Oslo 2001

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Sedan blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Research Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Jag redigerade sedan antologin The Reception of the Virgin in Byzantium.

"Trees That Heal and Fly" - Intervju med Thomas Arentzen, Dumbarton Oaks

Uppdrag och medlemskap

  • Medlem i Association for the Study of Literature and Environment och European Association for Studies of Literature, Culture and the Environment
  • Medlem i l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP/IAPS)s råd
  • Medlem i Collegium Patristicum Lundenses styrelse
  • Medlem i Svenska forskningsinstitutet i Istanbuls Forskarkollegium
  • Medlem i Society of Oriental Liturgy
  • Artikelredaktör för Patristica Nordica Annuaria

Thomas på Academia.edu

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.