Thomas Arentzen

forskare i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Thomas.Arentzen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1338
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Teologie doktor och docent i kyrkohistoria från Lunds universitet.

Mitt expertområde är tidigkristen poesi och litteratur. Jag leder forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom, som fokuserar på träd i senantika och bysantinska källor. Sedan 2012 har jag varit artikelredaktör för open-access tidskriften Patristica Nordica Annuaria.

Nyckelord: ecocriticism byzantine christianity hymnography byzantine ecology trees hagiography early christian poetry eastern christianity

  • Docent, Lunds Universitet 2018
  • Teologie doktor, Lunds Universitet 2014
  • Cand.philol., Universitetet i Oslo 2005
  • Cand.mag., Universitetet i Oslo 2001

Jag studerade teologi i Oslo och doktorerade sedan i tidig kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag som postdoktor forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity (finansierat av Norges forskningsråd) vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. År 2018 blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 beviljades jag ett fellowship som forskare vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi; nyligen har jag skrivit en bok om träd i bysantinska källor. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Jag redigerade sedan antologin The Reception of the Virgin in Byzantium.

Uppdrag och medlemskap

  • Medlem i Association for the Study of Literature and Environment och European Association for Studies of Literature, Culture and the Environment
  • Medlem i l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP/IAPS)s råd
  • Medlem i Collegium Patristicum Lundenses styrelse
  • Medlem i Svenska forskningsinstitutet i Istanbuls Forskarkollegium
  • Medlem i Society of Oriental Liturgy
  • Artikelredaktör för Patristica Nordica Annuaria

Thomas på Academia.edu

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Arentzen
Senast uppdaterad: 2021-03-09