Thomas Arentzen

forskare i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Thomas.Arentzen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1338
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ledare för forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom. Teologie doktor och docent i kyrkohistoria från Lunds universitet.

Nyckelord: ecocriticism byzantine christianity hymnography byzantine ecology trees hagiography

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Senare (2018) blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Jag redigerade sedan antologin The Reception of the Virgin in Byzantium.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.