Erik Yngve

doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Olle Korsgren

E-post:
erik.yngve[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.