Sandra Gustafsson

HR-generalist vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
sandra.gustafsson[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2655
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

HR-generalist vid Lagerträdet

Postadress:
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.