Agnès Gadbled

forskare vid Matematiska institutionen

E-post:
agnes.gadbled[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Nyckelord: symplectic geometry and topology

Mina kurser

Forskning

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.