Ronnie Branting

antagningshandläggare vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten för gemensam service -Campus Gotland

E-post:
ronnie.branting[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
0498-108218
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

antagningshandläggare vid Studentavdelningen, Enheten för studieadministration

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.