Mattias Belting

gästprofessor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Neuroonkologi; Forskargrupp Karin Forsberg Nilsson

E-post:
mattias.belting[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09