Emma Molin Eksell

HR-generalist vid Institutionen för ABM, Administration, Ekonomi och Personal

E-post:
emma.eksell[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 7734
Mobiltelefon:
070-1679836
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

HR-generalist vid Institutionen för moderna språk, Administration, Ekonomi och Personal

E-post:
emma.eksell[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 7734070-1679836
Mobiltelefon:
070-1679836
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09