Mirka Perón Flodström

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
mirka.peron.flodstrom[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6868
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mirka Perón Flodström
Senast uppdaterad: 2021-03-09