Johanna Romare

Programsamordnare vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Etik

E-post:
johanna.romare[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2229
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Programsamordnare vid Teologiska institutionen, Yrkesrelaterad religionsvetenskap

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Projektsamordnare vid Teologiska institutionen, Mänskliga rättigheter

E-post:
johanna.romare[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
070-4250857
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.