Michael Benedicks

seniorprofessor vid Matematiska institutionen

E-post:
michael.benedicks[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 2890
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.