Rebeca Gonzalez Suarez

Forskare Docent vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
rebeca.gonzalez.suarez[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7390
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.