Thomas Pettersson

Universitetsadjunktunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Thomas.Pettersson[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Universitetsadjunkt i straffrätt (T4) och civilrätt (T2) under vt. 2019.

CV: Se under "Biografi" nedan.

Mina kurser

Biografi

Jur.kand., Uppsala universitet (2008)

Huvudsaklig sysselsättning därefter

  • 2009-2011: tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
  • 2011-2016: fiskal, Svea hovrätt (inkl. tjänstgöring som tingsfiskal i bl.a. Stockholms tingsrätt och tf. hovrättsassessor i Svea hovrätt)
  • 2016: hovrättsassessor, Svea hovrätt
  • 2016-2017: utredningssekreterare i Domarrekryteringsutredningen (Ju 2016:20), se betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)
  • 2017-2018: utredningssekreterare i Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15), se betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
  • vt. 2019: universitetsadjunkt i straffrätt (T4) och civilrätt (T2), Uppsala universitet

Sidoverksamhet

  • 2012 och 2014: sekreterare i skiljeförfaranden
  • 2015-2017: redaktionssekreterare, Svensk Juristtidning
  • 2018-: tf. redaktör och ansvarig utgivare, Svensk Juristtidning

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.