Natalia Ganuza

Professor Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
natalia.ganuza[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2937
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i tvåspråkighet och universitetslektor i svenska som andraspråk.

Akademiska meriter: fil dr, docent

Nyckelord: education multilingualism sociolinguistics second language acquisition

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2008 i ämnet tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Sedan 1 februari 2019 är jag anställd som universitetslektor i svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Mina främsta forskningsintressen är sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet och flerspråkighet och utbildning.

Tidigare forskningsprojekt som jag har varit verksam i:

2013–2016 ”The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years” [VR 721-2012-4275]. Tillsammans med Dr Christina Hedman, Stockholm universitet.

2002–2008 ”Language and language use among adolescents in multilingual urban settings” [RJ 2000-5124:01]. Projektledare: Professor Inger Lindberg, Stockholm universitet.

2000–2003 “Language, language ideologies, and the educational experiences of Chilean students in Sweden and retornados in Chile” [RJ 1999-0027:1-2]. Projektledare: Professor Kendall King, Georgetown University/University of Minnesota.

Övrigt:

För mer information, besök gärna min profilsida: https://uppsala.academia.edu/NataliaGanuza

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.