Kajsa Yllequist

Affilierad Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag jobbar med att utveckla ett Kunskapscentrum med målsättning att överbrygga gapet mellan den senaste forskningen och klinisk praxis. Temat för Kunskapscentrumet är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för immigranter och målgruppen är vårdgivare. Mitt arbete inkluderar bl.a. att summera, syntetisera och utveckla texter i samverkan med vårdpersonal från Akademiska sjukhuset.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09