Umar Hanif Ramadhani

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
umar.ramadhani[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3149
Mobiltelefon:
076-5656554072-9999409
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.