Umar Hanif Ramadhani

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
umar.ramadhani[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3149
Mobiltelefon:
076-5656554072-9999409
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.